https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób i układ do jednoczesnego usuwania tlenków azotu i siarki oraz rtęci z gazów przemysłowych

Nazwa rezultatu


Sposób i układ do jednoczesnego usuwania tlenków azotu i siarki oraz rtęci z gazów przemysłowych

Wydział PWr


W9 Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P434364

Data zgłoszenia w UPRP


18/06/2020

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Anna Szczypka

Dane kontaktowe do konsultanta / Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Dane kontaktowe do konsultanta / Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl