https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Biokatalityczny sposób otrzymywania czystego izomeru kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego

Nazwa rezultatu


Biokatalityczny sposób otrzymywania czystego izomeru kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P434849

Data zgłoszenia w UPRP


30/07/2020

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Anna Szczypka

Dane kontaktowe do konsultanta / Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Dane kontaktowe do konsultanta / Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl