https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów

Nazwa rezultatu


Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów

Wydział PWr


W4 Wydział Elektroniki

Status IP


Patent

Zgłoszenie patentowe


P.393800