https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Układ detekcji sygnału optycznego, zwłaszcza dla wibrometru laserowo-światłowodowego

Nazwa rezultatu


Układ detekcji sygnału optycznego, zwłaszcza dla wibrometru laserowo-światłowodowego

Wydział PWr


W4 Wydział Elektroniki

Status IP


Patent

Zgłoszenie patentowe


P.393799