https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania wielowarstwowych urządzeń mikrofluidalnych do prowadzenia hodowli tkankowych w warunkach dynamicznych

Nazwa rezultatu


Sposób wytwarzania wielowarstwowych urządzeń mikrofluidalnych do prowadzenia hodowli tkankowych w warunkach dynamicznych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.420395