https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Linia elektroenergetyczna niskiej częstotliwości z kompensacją szkodliwego pola elektromagnetycznego

Nazwa rezultatu


Linia elektroenergetyczna niskiej częstotliwości z kompensacją szkodliwego pola elektromagnetycznego

Wydział PWr


W5 Wydział Elektryczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.428696