https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec deaminazy adenozynowej oraz ich zastosowanie

Nazwa rezultatu


Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec deaminazy adenozynowej oraz ich zastosowanie

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.409081

UPRP application number


P.409081

Data zgłoszenia w UPRP


04.08.2014

Twórcy


Sieńczyk Marcin

Łupicka-Słowik Agnieszka

Grzywa Renata

Walczak Maciej

Bobrek Kamila

Smok Patrycja

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl