https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjny,oparty na polimerach, sposób selektywnego odzysku metali szlachetnych

Nazwa rezultatu


Innowacyjny,oparty na polimerach, sposób selektywnego odzysku metali szlachetnych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe