https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Iminowe pochodne aldehydów salicylowych i hydrazydów kwasowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Nazwa rezultatu


Iminowe pochodne aldehydów salicylowych i hydrazydów kwasowych, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe