https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo

Nazwa rezultatu


Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe