https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi

Nazwa rezultatu


Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi

Wydział PWr


W10 Wydział Mechaniczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe