https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Forma β 2-[(5-nitro-2-furanylo)-metyleno]-hydrazyno-karboksyamidu oraz sposób jej wytwarzania

Nazwa rezultatu


Forma β 2-[(5-nitro-2-furanylo)-metyleno]-hydrazyno-karboksyamidu oraz sposób jej wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.410359

UPRP application number


P.410359

Data zgłoszenia w UPRP


04/12/2014