https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób biokalitycznego otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu

Nazwa rezultatu


Sposób biokalitycznego otrzymywania (S)-2-hydroksy-2-fenyloetanofosfonianu dietylu

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.410414

UPRP application number


P.410414

Data zgłoszenia w UPRP


08/12/2014

Twórcy


Górak Monika,

Żymańczyk-Duda Ewa

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl