https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

2,6-bis(5-benzofurazano)-4-metylo-4-oktylo-ditienosilol, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie

Nazwa rezultatu


2,6-bis(5-benzofurazano)-4-metylo-4-oktylo-ditienosilol, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.412441

UPRP application number


P.412441

Data zgłoszenia w UPRP


25/05/2015

Twórcy


Jadwiga Sołoducho,

Dorota Zając

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl