https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Żywice 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)amino]etylo](fosfinometylo)]amino]propylosiloksanowe oraz sposób ich wytwarzania

Nazwa rezultatu


Żywice 3-[[[2-[bis(fosfinometylo)amino]etylo](fosfinometylo)]amino]propylosiloksanowe oraz sposób ich wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.422562

Data zgłoszenia w UPRP


16/08/2017

Nr sprawy


P.422562

Twórcy


Brol Anna

Soroka Mirosław

Witkowska Aleksandra

Stala Łukasz

Witkowski Tadeusz

Klockar-Ciepacz Magdalena

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl