https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Triazolo-chinolinowe pochodne alkaloidów drzewa chinowego, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

Nazwa rezultatu


Triazolo-chinolinowe pochodne alkaloidów drzewa chinowego, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.422342

Data zgłoszenia w UPRP


25/07/2017

Nr sprawy


P.422342

Twórcy


Boratyński Przemysław,

Kowalczyk Rafał,

Anisiewicz Artur,

Wietrzyk Joanna

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl