https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Kwas 3-[bis(hydroksyfosfinylometylo)aminometylo)-3,5,5-trimetylocykloheksyloaminobis((metylofosfinowy) oraz sposób jego wytwarzania.

Nazwa rezultatu


Kwas 3-[bis(hydroksyfosfinylometylo)aminometylo)-3,5,5-trimetylocykloheksyloaminobis((metylofosfinowy) oraz sposób jego wytwarzania.

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.422573

Data zgłoszenia w UPRP


16/08/2017

Nr sprawy


P.422573

Twórcy


Soroka Mirosław,

Brol Anna,

Stala Łukasz,

Jagusiak Bartosz,

Klockar-Ciepacz Magdalena

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl