https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Modyfikowane spoiwo siarkowe, kompozyt siarkowo-mineralny i sposób wytwarzania kompozytu siarkowo-mineralnego

Nazwa rezultatu


Modyfikowane spoiwo siarkowe, kompozyt siarkowo-mineralny i sposób wytwarzania kompozytu siarkowo-mineralnego

Wydział PWr


W7 Wydział Inżynierii Środowiska

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.425117

Data zgłoszenia w UPRP


04/04/2018

Nr sprawy


P.425117

Twórcy


Banaszkiewicz Kamil,

Czechowski Franciszek,

Marcinkowski Tadeusz

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl