https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Zastosowanie 2'hydroksy-4-metylochalkonu

Nazwa rezultatu


Zastosowanie 2'hydroksy-4-metylochalkonu

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.425239

Data zgłoszenia w UPRP


16/04/2018

Nr sprawy


P.425239