https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób otrzymywania nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem biokatalizatora

Nazwa rezultatu


Sposób otrzymywania nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem biokatalizatora

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P. 426040

Data zgłoszenia w UPRP


25/06/2018

Nr sprawy


P. 426040

Twórcy


Piela Aleksandra,

Klimek-Ochab Magdalena,

Brzezińska-Rodak Małgorzata,

Żymańczyk-Duda Ewa

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl