https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania usieciowanych nośników polimerowych z reaktywnymi grupami chlorometylenowymi

Nazwa rezultatu


Sposób wytwarzania usieciowanych nośników polimerowych z reaktywnymi grupami chlorometylenowymi

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.426728

Data zgłoszenia w UPRP


22/08/2018

Nr sprawy


P.426728

Twórcy


Cyganowski Piotr,

Jermakowicz-Bartkowiak Dorota

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl