https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

2,6-bis([2,2'-bitiofen]-5-ylo)-4-metylo-4-oktylo-ditienosilol - pochodna ditienosilolu, sposób jej otrzymywania oraz elektroda enzymatyczna do wykrywania estradiolu w roztworach wodnych

Nazwa rezultatu


2,6-bis([2,2'-bitiofen]-5-ylo)-4-metylo-4-oktylo-ditienosilol - pochodna ditienosilolu, sposób jej otrzymywania oraz elektroda enzymatyczna do wykrywania estradiolu w roztworach wodnych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.426889

Data zgłoszenia w UPRP


05/09/2018

Nr sprawy


P.426889