https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania materiału w postaci drutu na potrzeby technologii przyrostowych zawierającego octanobursztynian hydroksypropylometylocelulozy oraz jego dalsze zastosowanie jako materiału bazowego lub podporowego w technologii FDM/FFF

Nazwa rezultatu


Sposób wytwarzania materiału w postaci drutu na potrzeby technologii przyrostowych zawierającego octanobursztynian hydroksypropylometylocelulozy oraz jego dalsze zastosowanie jako materiału bazowego lub podporowego w technologii FDM/FFF

Wydział PWr


W10 Wydział Mechaniczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.427570

Data zgłoszenia w UPRP


29/10/2018

Nr sprawy


P.427570

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl