https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób otrzymywania (S)-1-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szczepu Synechococcus bigranulatus CCALA 187

Nazwa rezultatu


Sposób otrzymywania (S)-1-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szczepu Synechococcus bigranulatus CCALA 187

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.428173

Data zgłoszenia w UPRP


14/12/2018

Nr sprawy


P.428173