https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Nazwa rezultatu


Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.429144

Data zgłoszenia w UPRP


13/03/2019

Nr sprawy


P.429144