https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny do druku trójwymiarowego oraz sposób jego wytwarzania

Nazwa rezultatu


Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny do druku trójwymiarowego oraz sposób jego wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.429229

Data zgłoszenia w UPRP


11/03/2019

Nr sprawy


P.429229

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl