https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób otrzymywania mezoporowatych i mikro-mezoporowatych materiałów zawierających AlSBA-15 o dużej zawartości glinu

Nazwa rezultatu


Sposób otrzymywania mezoporowatych i mikro-mezoporowatych materiałów zawierających AlSBA-15 o dużej zawartości glinu

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.429709

Data zgłoszenia w UPRP


23/04/2019

Nr sprawy


P.429709

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl