https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu i sposób ich otrzymywania

Nazwa rezultatu


Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu i sposób ich otrzymywania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.407231

Data zgłoszenia w UPRP


18/02/2014

Nr sprawy


P.407231

Twórcy


Ortyl Ewelina,

Zielińska Sonia,

Pigłowski Jacek

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl