https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób redukcji błędu pomiaru rozkładu zmiennych w czasie wielkości fizycznych

Nazwa rezultatu


Sposób redukcji błędu pomiaru rozkładu zmiennych w czasie wielkości fizycznych

Wydział PWr


W5 Wydział Elektryczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.412473

UPRP application number


P.412473

Data zgłoszenia w UPRP


26/05/2015