https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

2,6-di(2,2’-bitiofen-5-o)-4-(5-heksylotiofen-2-o)pirydyna, sposób jej otrzymywania oraz elektroda enzymatyczna do wykrywania związków fenolowych w roztworach wodnych

Nazwa rezultatu


2,6-di(2,2’-bitiofen-5-o)-4-(5-heksylotiofen-2-o)pirydyna, sposób jej otrzymywania oraz elektroda enzymatyczna do wykrywania związków fenolowych w roztworach wodnych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.413838

UPRP application number


P.413838

Data zgłoszenia w UPRP


09/09/2015

Twórcy


Jadwiga Sołoducho,

Joanna Cabaj,

Agnieszka Świst,

Agnieszka Jędrychowska

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl