https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Kwas metylenobis(4,1-cykloheksanodiylnitrilodimetyleno)tetrakisfosfonowy i jego 2-metylo pochodna i sposób ich otrzymywania

Nazwa rezultatu


Kwas metylenobis(4,1-cykloheksanodiylnitrilodimetyleno)tetrakisfosfonowy i jego 2-metylo pochodna i sposób ich otrzymywania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.414533

UPRP application number


P.414533

Data zgłoszenia w UPRP


28/10/2015