https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Urządzenie do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśmy przenośnikowej

Nazwa rezultatu


Urządzenie do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśmy przenośnikowej

Wydział PWr


W6 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.418454

UPRP application number


P.418454

Data zgłoszenia w UPRP


24/08/2016

Twórcy


Ryszard Błażej,

Leszek Jurdziak,

Lech Gładysiewicz,

Tomasz Kozłowski,

Agata Kirjanów

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, tel. 71 320 43 42, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl; Tomasz Marciniszyn, tel. 71 320 41 95, e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl; Anna Szczypka, tel. 71 320 43 51, e-mail: anna.szczypka@pwr.edu.pl