https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

(1R,4R,6S)-2'-(Bromometylo)-4,7,7-trimetylospiro[bicyklo[4.1.0]heptan-3,3'-furan]-5'(4'H)-on i sposób jego wytwarzania

Nazwa rezultatu


(1R,4R,6S)-2'-(Bromometylo)-4,7,7-trimetylospiro[bicyklo[4.1.0]heptan-3,3'-furan]-5'(4'H)-on i sposób jego wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Zgłoszenie patentowe


P.419801

UPRP application number


P.419801

Data zgłoszenia w UPRP


14/12/2016