https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób rozpylania paliwa ciekłego oraz głowica do rozpylania paliwa ciekłego

Nazwa rezultatu


Sposób rozpylania paliwa ciekłego oraz głowica do rozpylania paliwa ciekłego

Wydział PWr


W9 Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Status IP


Patent

Zgłoszenie patentowe


P.389962

UPRP application number


P.389962

Numer wewnetrzny


22696

Numer patentu


PAT.215716