https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Test diagnostyczny na bazie amino modyfikowanego nanozłota sprzężonego z karboksy modyfikowanymi nukleotydami do identyfikacji lekooporności szczepów bakteryjnych oraz sposób jego wytwarzania

Nazwa rezultatu


Test diagnostyczny na bazie amino modyfikowanego nanozłota sprzężonego z karboksy modyfikowanymi nukleotydami do identyfikacji lekooporności szczepów bakteryjnych oraz sposób jego wytwarzania

Wydział PWr


W7 Wydział Inżynierii Środowiska

Status IP


Patent

Zgłoszenie patentowe


P.401158

UPRP application number


P.401158

Numer wewnetrzny


22698

Numer patentu


PAT.220201