https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Test diagnostyczny do detekcji białka Map (186-203)

Nazwa rezultatu


Test diagnostyczny do detekcji białka Map (186-203)

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Patent

Zgłoszenie patentowe


P.403333

UPRP application number


P.403333

Numer wewnetrzny


22807

Numer patentu


PAT.224459