https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych oraz mieszanina cementowa realizowana według tego sposobu

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
2020-03-02
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych oraz mieszanina cementowa realizowana według tego sposobu

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest patent.

Przedmiotem patentu jest sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych, w którym cement zastępuje się innym spoiwem, charakteryzuje się tym, że w spoiwie mieszaniny cementowej redukowaną ilość cementu albo cementu z popiołem lotnym zastępuje się w proporcji jeden do jeden mączką granitową stosując w mieszaninie cementowej jako spoiwo mieszaninę, w której 70% - 90% wagowych stanowi cement albo cement z popiołem lotnym, a 10% - 30% wagowych stanowi mączka granitowa. Mieszanina cementowa zawierająca spoiwo i wodę, a także korzystnie wypełniacz i domieszki, charakteryzuje się tym, że spoiwo stanowi mieszanina, w której 70% - 90% wagowych stanowi cement albo cement z popiołem lotnym, a 10% - 30% wagowych stanowi mączka granitowa.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Patent

Zgloszenie

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl