https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Tłumik pulsacji ciśnienia przeznaczony do sprężarek wyporowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48A

Nazwa technologii


Tłumik pulsacji ciśnienia przeznaczony do sprężarek wyporowych

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Rozwiązanie to wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej w UPRP. Zgłoszeniu nadano nr P.444326.

Istotą wynalazku jest wprowadzenie do korpusu tłumika pulsacji ciśnienia wewnętrznego elementu tłumiącego w postaci płyty bezotworowej. Płyta ta, umiejscowiona jako przegroda w osi tłumika, co jest jednoznaczne z umieszczeniem jej w osi przepływu gazu. Przegroda ta może być korzystnie o okrągłym kształcie i ma za zadanie rozproszyć i odbić falę ciśnienia, umożliwiając jednocześnie przepływ gazu poprzez powierzchnię przelotową utworzoną pomiędzy płytą o korpusem tłumika. 

Zespół naukowy oprócz wynalazku opracował także szereg badań (know-how) prototypu tłumika na stanowisku pomiarowym do badań pulsacji ciśnienia gazu.


Schematycznie wynalazek zestawiono na poniższej grafice

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie w sprężarkach wyporowych do tłumienia pulsacji ciśnienia gazu. 

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Rozwiązania wykazuje pozytywny wpływ na uzyskaną charakterystykę tłumienia. W porównaniu z klasycznymi konstrukcjami tłumików: tłumikiem z kryzą oraz tłumikiem komorowym, w widmie częstotliwościowym widoczne jest zmniejszenie amplitud pulsacji zarówno po stronie ssącej jak i tłoczącej tłumika (w składowych harmonicznych o najwyższych amplitudach).

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48A