https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferowana technologia dotyczy rozwiązania pt. „Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe”, wynikającego z poufnego know-how.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Oferowana technologia dotyczy poufnego know-how pt. „Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe” (numer PWr: 58/Z/23) i została opracowana w Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Istota rozwiązania jest objęta poufnością. Bliższe dane są możliwe do uzyskania po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Technologia została pozytywnie zwalidowana w skali laboratoryjnej.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Oferowane rozwiązanie znajdzie następujące zastosowania praktyczne: zbrojenie posadzek przemysłowych, płyt na gruncie; konstrukcje parkingów wielopoziomowych; konstrukcje inżynierskie (mosty, wiadukty, ekrany akustyczne, bariery energochłonne); konstrukcje narażone na silną agresję środowiska (zbiorniki, silosy, oczyszczalnie ścieków); konstrukcje nadmorskie; konstrukcje szpitali, przychodni, laboratoriów, magazynów materiałów wybuchowych; elementy infrastruktury kolei magnetycznej; fundamenty specjalne (pale, ściany szczelinowe); wzmacnianie i renowacja istniejących konstrukcji; elementy prefabrykowane o małej grubości (np. prefabrykowane ściany żelbetowe); konstrukcje tymczasowe (elementy tuneli, budowli podziemnych).

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Zbrojenia, w tym pręty kompozytowe posiadają szereg przewag i zalet względem prętów stalowych, spośród których najważniejszymi są:

- zbrojenia kompozytowe są tańsze niż stalowe,

- waga takiego zbrojenia jest kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku zbrojenia stalowego z zachowaniem tej samej wytrzymałości co znacznie obniża koszty transportu, a także ułatwia i skraca realizację prac, np. na obiekcie budowlanym,

- rozszerzalność termiczna zbrojenia kompozytowego jest porównywana do betonu i wyklucza po-wstawanie pęknięć betonu pod wpływem zmian temperatury eliminując koszty napraw spękań podczas eksploatacji obiektu,

- przewodność cieplna zbrojenia kompozytowego jest 100-krotnie niższa, niż stalowego, czyli praktycznie nie przewodzi ciepła (tym samym nie tworzy mostków termicznych i obniża koszty eksploatacyjne obiektu – jest to idealne rozwiązanie w budownictwie domów pasywnych),

- zbrojenie z włókien szklanych jest odporne na korozję, nie zmienia swoich właściwości nawet w silnie korozyjnym i agresywnym środowisku kwasowym oraz zasadowym, dzięki czemu nie wymaga kosztownych przeglądów,

- okres eksploatacji obiektu budowlanego jest 2-3 razy dłuży niż przy konstrukcji zbrojonych stalą.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
  • Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl