https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Aktywna matryca krzemionkowa przedłużająca uwalnianie leku

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Aktywna matryca krzemionkowa przedłużająca uwalnianie leku

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Wynik badawczy to technologia wytwarzania powłok zol-żel (powłoki krzemionkowe), jako matrycy dla witaminy E (α-tokoferolem).

Technologia to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia zol-żel oferuje szeroką gamę typów produktów, w tym żele, powłoki, włókna, proszki, oraz struktur, w tym kserożele i aerożele. Warstwy i powłoki zol-żelowe są stabilne chemicznie i termicznie, a poprzez zmianę warunków syntezy możliwa jest modyfikacja ich właściwości, takich jak wielkość porów czy reaktywność powierzchni. Proces zol-żel pozwala na wytwarzanie sieci nieorganicznych, m.in. SiO2, TiO2 lub Al2O3. Tlenkowa matryca powstaje w wyniku przygotowania zawiesiny koloidalnej, w której następuje żelowanie zolu do utworzenia ciągłej sieci w fazie ciekłej. Zalety metody zol-żelowej, takie jak niska temperatura obróbki, łatwość powlekania dużych obiektów o dowolnym kształcie, mała grubość powłoki, wysoka jakość optyczna, wysoka czystość otrzymywanych materiałów oraz relatywnie niskie koszty, przyczyniają się do jej coraz szerszego zastosowania w syntezie materiałów aktywnych mających zastosowanie m.in. w wytwarzaniu biomateriałów.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia znajduje zastosowanie jako nośnik leku/witaminy (obecnie prace B+R skupiają się wit. E) do opatrunków na rany (typu DDS).

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Korzyścią wynikającą z technologii jest możliwość sterowania szybkością uwalniania się leku/witaminy – wbudowanego związku, w celu osiągnięcia określonego efektu terapeutycznego.. 

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl