https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym”. Rozwiązanie dotyczy systemu oprogramowanych sensorów monitorujących w czasie rzeczywistym środowisko przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, lub ich części, itp.), analizujących wystąpienie ewentualnych zagrożeń, oraz umożliwia wysyłanie zdefiniowanych alertów do określonych służb (utrzymanie ruchu, Straż Pożarna itp.) i definiowanie optymalnej drogi ewakuacji z miejsca wystąpienia zagrożenia.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia ma formę poufnego know-how pt. „Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym”.

Rozwiązanie dotyczy zestawu oprogramowanych sensorów i kamer monitorujących w czasie rzeczywistym środowisko przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, itp.), analizujących wystąpienie ewentualnych zagrożeń, takich jak. np. pożar, wyciek szkodliwej substancji, awaria maszyny, wypadek przy pracy itp. System może funkcjonować w aplikacji stacjonarnej lub mobilnej (wymagany nośnik, np. robot transportowy), monitorując wybrany obszar hali produkcyjnej, linię technologiczną, maszynę, lub stanowisko pracy. Informacja zwrotna z systemu, w zależności od założeń wdrożeniowych, może obejmować generowanie alertów dotyczących wykrytych zagrożeń, a także ich przesyłanie do systemów alarmowych, systemów utrzymania ruchu maszyn, programowalnych systemów wskazywania bezpiecznych dróg ewakuacji pracowników i dostępu dla służb ratowniczych.

Technologia została wstępnie zwalidowana na bazie komputerowego modelu eksperymentalnego. Planowane są dalsze prace mające na celu weryfikację technologii, w tym budowa prototypu i jego przetestowanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Oferowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w monitorowaniu zagrożeń w środowisku przemysłowym, tj. w zakładach produkcyjnych, halach magazynowych itp.

Docelowymi użytkownikami technologii będą komórki organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych i logistycznych, odpowiedzialne za utrzymanie ruchu, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przeciwpożarową itp.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii wynika z możliwości ciągłego monitorowania środowiska pracy i inteligentnej analizy zbieranych danych, przekładającej się na wiarygodną informację zwrotną.

Głównymi przewagami rozwiązania i korzyściami wynikającymi z jego zastosowania są:

- zwiększona wiarygodność zidentyfikowanych zagrożeń poprzez weryfikację odczytu systemem wizyjnym (przewiduje się wykorzystanie kamer),

- możliwość pracy na zewnętrznych nośnikach w otoczeniu pracy nośnika, co implikuje niższe koszty w porównaniu do stacjonarnego oczujnikowania całego obszaru pracy nośnika systemu,

- niespotykana w rozwiązaniach konkurencyjnych funkcjonalność dotycząca wytyczania bezpiecznej drogi ewakuacyjnej (spośród zadanych możliwych wariantów) z miejsca wystąpienia zagrożenia.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Status IP


Know-how

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl