https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Metoda wytwarzania prozdrowotnych, funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Metoda wytwarzania prozdrowotnych, funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest metoda (know-how) wytwarzania funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych o właściwościach prozdrowotnych (nutraceutyków) z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Ze względu na dynamicznie wzrastającą liczbę ludności na naszym globie, istotnym wyzwaniem jest zapewnienie dostatecznej ilości żywności. Jak powszechnie wiadomo, potrzeby żywieniowe ludności są coraz bardziej świadome, co prowadzi do spożycia produktów o określonych właściwościach odżywczych, mikrobiologicznych, czy też cytotoksycznych. Zapewnienie długotrwałej świeżości produktów przy jednoczesnym ograniczeniu strat żywności spowodowanych ich psuciem stanowi dodatkowe wyzwanie.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie przedstawiamy szybką, bezpieczną i wydajną metodę wytwarzania soków warzywnych i owocowych o właściwościach nutraceutyków z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej. Uzyskane dzięki technologii plazmowej produkty spożywcze charakteryzują się prozdrowotnymi walorami odżywczymi, wydłużonym okresie przydatności do spożycia, przy czym są bezpieczne do spożycia. Metoda bazuje na zastosowaniu zimnej plazmy atmosferycznej, która jest generowana w kontakcie z przepływającym sokiem (produktem). Uzyskane w wyniku traktowania zimną plazmą atmosferyczną soki charakteryzują się zwiększoną zawartością makro- i mikroelementów, związków polifenolowych, a także wydłużonym okresem przydatności do spożycia.

Napoje poddane obróbce zimną plazmą atmosferyczną są bezpieczne dla konsumentów, ponieważ działanie zimnej plazmy atmosferycznej powoduje wytwarzanie krótkożyjących reaktywnych form tlenu (ROS) i azotu (RNS) w dopuszczalnych stężeniach.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie w produkcji prozdrowotnych soków (owocowych, warzywnych)

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Wytwarzanie produktów o ulepszonych właściwościach odżywczych, mikrobiologicznych oraz cytotoksycznych.

Wyniki dla soków otrzymywanych wg. oferowanej metody w porównaniu do produktów rynkowych:

 • dla soku buraczanego:
 • wzrost udziału frakcji kationowej o 14% dla Zn, 31% dla Cu, 18% dla Fe, 5 % dla Mn, 11% dla Mg oraz 19% dla Ca
 • wzrost całkowitego stężenia związków polifenolowych o 36%
 • właściwości przeciwnowotworowe względem linii komórkowych nowotworu jelita grubego (Caco-2)
 • dla soku jabłkowego:
 • wzrost stężenia mikro i makroelementów, tj. Ca, Fe, Mg, Na, K – o około 8-10% oraz Zn, Mn, Cu, Ba, B, Al – o około 11-15%,
 • wzrost całkowitej zawartości polifenoli o 11%.
 • właściwości przeciwnowotworowe względem linii komórkowej nowotworu jelita grubego (Caco-2)
 • wydłużony czas przydatności do spożycia aż do 12 dni.
 • dla soku pomarańczowego:
 • wzrost udziału frakcji kationowej o 5-41% Mg, Mn, Sr, Zn
 • wzrost udziału frakcji resztkowej od 30 do 95% dla Ca, Cu, Fe.
 • wydłużony czas przydatności do spożycia aż do 26 dni
 • właściwości przeciwnowotworowe względem linii komórkowej nowotworu jelita grubego (Caco-2)

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl