https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Związek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław 50-372

Nazwa technologii


Związek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Będący przedmiotem oferty technologicznej wynalazek pn.: „Związek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny” dotyczy zastosowania związków powierzchniowo czynnych, zawierających pochodną (–)-mentolu, jako środków o silnym działaniu antystatycznym. Jednym z najistotniejszych aspektów wynalazku jest wykorzystanie do wytwarzania tego typu materiałów komponentu naturalnie występującego w środowisku (element terpenowy), dzięki czemu stosowane środki są przyjazne dla środowiska. Rozwiązanie chronione jest patentem PL B1 231804 (tytuł: „Sacharynian 1-[(1R,2S,5R)-(-)-mentoksymetylo]-3-tetradecyloimidazoliowy, sposób wytwarzania oraz zastosowanie

 

Wynalazek nagrodzony został najwyższą, platynową nagrodą INTARG 2020 oraz Dyplomem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz nagrodą World Invention Intellectual Property Associations.

 


Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Istotą wynalazku jest monocykliczny sacharynian należący do grupy słodkich związków jonowych. Nowy materiał, będący pochodną naturalnego, powszechnie stosowanego monoterpenu, (–)-mentolu, według wynalazku, wykazuje znaczną aktywność antyelektrostatyczną, gdyż naniesiony na powierzchnię tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, eliminuje skłonność do elektryzacji statycznej takiego materiału polimerowego. Należy zwrócić uwagę na bardzo niską wartość rezystancji powierzchniowej omawianego związku, która wynosi zaledwie 107 [Ω], a tym samym kwalifikuje się jako materiał o doskonałych właściwościach antystatycznych.

Wytworzony nowy materiał naturalnego pochodzenia należy ponadto do związków powierzchniowo czynnych, co zdecydowanie wpływa korzystnie na funkcjonalność użytkową i łatwość przywierania do wybranej powierzchni.

 


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Odbiorcami technologii są producenci środków chemicznych, w szczególności surfaktantów o właściwościach elektrostatycznych. Odbiorcami końcowymi technologii są producenci np. opakowań, czy też folii typu stretch.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Przewagą zaproponowanego rozwiązania są:

 

  • zastosowanie komponentu pochodzenia naturalnego, zgodnie z zasadami „Green Chemistry”,
  • wytworzony materiał wykazuje aktywność powierzchniową, co również znacząco wpływa na jego przydatność,
  • ekonomiczne aspekty związane z wykorzystaniem taniego, łatwo dostępnego surowca naturalnego,
  • stosowane nowe związki są przyjazne dla środowiska,
  • można dodatkowo kontrolować parametry fizykochemiczne i powierzchniowe poprzez ewentualną wymianę przeciwjonu.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Patent

Oferta technologiczna do pobrania

Download Antyelektrostatyki-oferta.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław 50-372

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Inna umowa