https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

ETEROWE ZWIĄZKI ZAPACHOWE

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
71 320 4195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


ETEROWE ZWIĄZKI ZAPACHOWE

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem wynalazku są eterowe związki zapachowe do zastosowania w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym, spożywczym, chemii gospodarczej, czy też farmaceutycznym.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Wynalazek to sposób wytwarzania związków zapachowych i ich zastosowanie.

Istotą wynalazku są eterowe pochodna oksymów lotnych związków karbonylowych o poniższych wzorach: 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


produkcja związków zapachowych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Zgloszenie

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 4195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław