https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

POSADZKA CEMENTOWA MODYFIKOWANA GRANITOWĄ MĄCZKĄ

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
71 320 4195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


POSADZKA CEMENTOWA MODYFIKOWANA GRANITOWĄ MĄCZKĄ

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem wynalazku jest mieszanina stanowiąca zaprawę do uzyskania posadzek cementowych, która modyfikowana jest dzięki temu charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na odrywanie oraz zmniejszoną objętością wydzielanej wody podczas procesu bleedingu, czyli wydzielania wody podczas procesu twardnienia.Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Celem wynalazku jest opracowanie składu cementowej zaprawy posadzkowej, która w swoim składzie zawiera opracowany modyfikator w postaci mączki granitowej, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie zwiększonej wytrzymałości na odrywanie warstwy posadzki, a także zmniejszenie objętości wydzielanej wody związanej z procesem bleedingu.


Istotą wynalazku jest cementowa mieszanina - zaprawa posadzkowa wykorzystywana w budownictwie przemysłowym sporządzana z 4 składników A, B, C i D łączonych ze sobą poprzez mieszanie, przy czym składnik A zawiera cement czysty w ilości od 15,45% do 17,27% wagowych, składnik B zawiera wypełniacz w postaci mączki granitowej w ilości od 0,91% do 2,73% wagowych oraz składnik C zawiera piasek suszony kwarcowy w ilości od 70,00% do 75,00% wagowych, zaś D tj. woda w ilości 9,09% ± 0,2% wagowych w odniesieniu do wagi wszystkich składników mieszaniny. Dodatek mączki granitowej według wynalazku stanowi ilość masową od 5 do 15% masy cementu a ilość piasku wynosi od 70 o 75 % masowych w stosunku do ilości cementu.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


  • branża budowlana

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


zagospodarowanie odpadowych materiałów (mączka granitowa) do produkcji zaprawy posadzkowej.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną i możliwości zastosowania

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Zgloszenie

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 4195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


mieszanina cementowa, GOZ, innowacyjne posadzki, mączka granitowa, ślad węglowy budownictwo