https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Technologia pn. „Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe” dotyczy projektu tunelu do hodowli owoców szklarniowych, wyposażonego w elementy tworzące system mający za zadanie utrzymanie mikroklimatu zapobiegającego rozwojowi grzybów atakujących plantacje owocowe w szklarniach.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pn. „Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe” dotyczy projektu tunelu do hodowli owoców szklarniowych, wyposażonego w elementy tworzące system mający za zadanie utrzymanie mikroklimatu zapobiegającego rozwojowi grzybów atakujących plantacje owocowe w szklarniach.

Rozwiązanie przewiduje zastosowanie tunelu o zadanym kształcie lub adaptacji istniejących typowych tuneli i wyposażenie ich w przegrody podłużne dla wymuszenia zadanego obiegu powietrza oraz w urządzenia takie jak: wentylatory wielkośrednicowe, gazowe ogrzewacze powietrza, lampy UV, pochłaniacze wilgoci i inne czujniki i klapy wentylacyjne. Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń w tunelu zapewni eliminację zarodników grzybów, korzystną rotację i jakość powietrza i utrzymywanie pożądanych warunków hodowlanych. Wszystkie urządzenia mogą i powinny być powiązane z centralą zarządzającą.

Technologia ma postać poufnego know-how pt. „Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe” (3/PK/2021) i została spisana w formie dokumentacji.

Technologia znajduje się w fazie koncepcji.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia może znaleźć zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym. Dedykowana jest producentom owoców, takich jak maliny, truskawki czy borówki.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność rozwiązania wynika z kompleksowości zaprojektowanego systemu, którego poszczególne elementy przyczynią się do istotnej redukcji zagrożeń dla uprawy owoców szklarniowych ze strony grzybów. W opisywanym rozwiązaniu stały, niewielki przepływ powietrza o niskiej wilgotności będzie prowadził do korzystnego przeciwgrzybicznego usuwania zarodników, wysuszania górnych warstw gleby i wyrównywania temperatury. Ponadto woda odzyskana zostanie na osuszaczu i ponownie wprowadzona do gleby bez kondensacji w tunelu. Wpłynie to na poprawę jakości hodowli owoców, w tym na redukcję utraty części zbiorów, co przełoży się na efekty ekonomiczne upraw, w szczególności na zwiększenie przychodów ze sprzedaży owoców i prawdopodobnie zwiększenie marży na sprzedaży, z uwagi na lepszą jakość oferowanych owoców.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 3 – Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie założenia dotyczące technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl