https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Biokatalitczny sposób otrzymymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu (R)3-pirydylometylo(amino)fosfonowego

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
(71) 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Biokatalitczny sposób otrzymymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu (R)3-pirydylometylo(amino)fosfonowego

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia pn.: „Biokatalityczny sposób otrzymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu(R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego”, która stanowi ekologiczną i ekonomicznie opłacalną alternatywną dla tradycyjnych metod syntezy chemicznej związków o wysokiej klasie czystości optycznej. Przedstawiony proces biotransformacji prowadzi do otrzymania chlorowodorku kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego przy wykorzystaniu biokatalizatora Rhodotorula mucilaginosa. Kwasy alfa- fosfonowe oraz ich pochodne wykazują właściwości antybakteryjne, antynowotworowe, przeciwwirusowe oraz herbicydowe, są także chiralnymi blokami budulcowymi


Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Sposób uzyskania czystego kwasu polega na poddaniu mieszaniny racemicznej 1-dniowej reakcji biotransformacji z wykorzystaniem biokatalizatora Rhodotorula mucilaginosa. Hodowlę szczepu prowadzi się przy zastosowaniu podłoża ziemniaczanego PDB. Do przygotowanego medium dodaje się inoculum przygotowane poprzez zaszczepienie z hodowli na podłożu stałym podłoża płynnego i pięcio-dniowej inkubacji na wytrząsarce rotacyjnej. Otrzymaną w ten sposób biomasę zawiesza się w wodzie destylowanej, następnie inkubuje 24 godziny w warunkach deficytu substancji odżywczych. Do kolby z biomasą dodaje się substrat kwasu 3-pirydylometylo(amino)fosonowego w postaci mieszaniny racemicznej. Po 24 godzinach inkubacji, biomasę oddziela się poprzez wirowanie a supernatant odparowuje.

Produktem reakcji biokonwersji jest czysty kwas 3-pirydylometylo(amino)fosonowego o wysokim nadmiarze enancjomerycznym (ee 100%). 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Będąca przedmiotem oferty reakcja biotransformacji znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Otrzymany na bazie reakcji biotransformacji chlorowodorek o wysokiej czystości optycznej stanowi blok budulcowy, którego zastosowanie prowadzi do otrzymania produktów o właściwościach antybakteryjnych, antywirusowych, herbicydowych, czy antynowotworowych. Opisana reakcja biotransformacji z zastosowaniem biokatalizatora, pozwala na opracowanie alternatywnej ścieżki syntezy związków o wysokiej klasie czystości optycznej w sposób zrównoważony zgodnie z postulatami „zielonej chemii”.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Zastosowanie proponowanej technologii pn. „Biokatalityczny sposób otrzymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego” stanowi:

  • przyjazny dla środowiska naturalnego proces syntezy czystego optycznie chlorowodorku poprzez zastosowanie biokatalizatora,
  • reakcja biokonwersji pozwala otrzymać czysty kwas 3-pirydylometylo(amino)fosonowy o wysokim nadmiarze enancjomerycznym (ee 100%),
  • szerokie spektrum zastosowań produktu reakcji,
  • możliwość osiągnięcia przewagi kosztowej.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul.Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Inna umowa

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Chemiczny

Udzielone prawo ochronne / status IP


Patent