https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Zrobotyzowany, mobilny system do malowania

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Zrobotyzowany, mobilny system do malowania

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia pn. „Zrobotyzowany, mobilny system do malowania” polega na doposażeniu zintegrowanego zestawu robotów – robota mobilnego MiR200 oraz robota współpracującego UR10 – w efektor w postaci pistoletu malarskiego, systemu podawania farby/rozpuszczalnika, zasobników z farbą, rozpuszczalnikiem oraz kompresora. Rozwiązanie przewiduje, iż roboty zasilane są akumulatorowo, pozostałe elementy układu również mogą być zasilane z tych źródeł, co wpływa na mobilność rozwiązania.

Technologia ma postać poufnego know-how pt. „Zrobotyzowany, mobilny system do malowania” (1/PK/2021) i została spisana w formie dokumentacji.

Technologia została z sukcesem zwalidowana w warunkach laboratoryjnych – na hali laboratoryjnej, gdzie symulowano warunki zbliżone do operacyjnych.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Technologia może znaleźć zastosowanie w przemyśle wytwórczym – do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, gdzie występują procesy malowania i lakierowania.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Kluczowe cechy innowacyjne technologii i związane z nimi korzyści wyszczególniono poniżej:

1.) Mobilność zintegrowanego robota transportowego oraz ramienia robotycznego. Wykonywanie procesów malowania w dowolnych lokalizacjach na hali produkcyjnej.

2.) Możliwość omijania przeszkód w dążeniu do osiągnięcia punktu docelowego lub punktów pośrednich.

3.) Możliwość pracy całkowicie bezprzewodowej pomiędzy doładowaniami (zasilanie w energię elektryczną z wbudowanych baterii).

4.) Możliwość bezprzewodowej komunikacji ze zintegrowanymi robotami.

5.) Możliwość realizacji procesów malowania w sąsiedztwie pracowników bez fizycznie wydzielonych przestrzeni działania robota.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Mechaniczny