https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej drukarek trójwymiarowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej drukarek trójwymiarowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


System pn.: „Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej urządzenia w technologii E-PBF” to rozwiązanie do redukcji przestrzeni roboczych urządzeń z serii A1 i A2X firmy Arcam GE. System pozwala na zmniejszenie ilości proszku potrzebnego do przeprowadzenia procesu oraz skrócenia czasów przygotowawczo-zakończeniowych. Rozwiązanie adresowana jest przede wszystkim dla podmiotów zajmujących się badaniami nad nowymi materiałami przetwarzanymi w technologii E-PBF. Wynalazek stanowi odpowiedź na problem konieczności wykorzystania dużej ilości materiału wsadowego do przeprowadzania badań podstawowych, co wpływa na zwiększenie kosztów (zakupu proszku) i wydłużenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych. Wzór użytkowy chroniony jest zgłoszeniem patentowym W129121.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Istotą wynalazku, według wzoru użytkowego jest tłoczysko (8) które przy zastosowaniu adaptera (4) umieszczone jest na płycie podnoszącej (7) urządzenia E-PBF. Na tłoczysko nasadzony jest z kolei cylinder (9) redukcyjny (3), wewnątrz którego znajduje się nasadzona na śrubach regulacyjnych (6) platforma procesowa (5). Cylinder redukcyjny za pośrednictwem zastrzałów (10) jest połączony z otworem stołu roboczego (2). Urządzenie pozwala na czterokrotna redukcję ilości materiału potrzebnego do przeprowadzenia procesu budowy.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Przystawka do przestrzeni roboczych drukarek E-PBF (Electron Poweder Bed Fusion), znajduje zastosowanie w konkretnych modelach urządzeń producenta ARCAM GE (Seria A1/A2X) w technologii wytwarzania przyrostowego metodą EBM (Electron beam melting), wykorzystująca wiązkę elektronów do topienia metali.


Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Technologia niesie ze sobą następujące korzyści:

·       Zastosowanie przystawki pozwala na czterokrotną redukcję ilości niezbędnego proszku oraz minimalizację czasu związaną z przygotowaniem i realizacją procesu drukowania,

·       Łatwa aplikacja przystawki- element może zostać zainstalowany bez potrzeby dodatkowej ingerencji mechanicznej do istniejących już elementów drukarki.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Oferta technologiczna do pobrania

Download Przystawka-do-drukarki-3D-OT.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław