https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

ANTYBAKTERYJNE DODATKI, metoda ich wytwarzania i aplikacji

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
71 320 41 95
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


ANTYBAKTERYJNE DODATKI, metoda ich wytwarzania i aplikacji

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta to know-how (w części poufne) dot. wytwarzania dodatków antybakteryjnych, jak i metod ich aplikacji na daną powierzchnię, w szczególności w procesie lakierowania. W celu uzyskania większej ilości danych niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA).

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Idea technologii:

Technologia wg. know-how wykorzystuje syntezę zol-żel, a właściwości antybakteryjne uzyskiwane są poprzez dodatek nanosrebra, który to jest nanoszony na odpowiedni, sfunkcjonalizowany nośnik. Nośnik zapobiega agregacji nanocząstek i tworzeniu przez nie dużych klastrów zawierających wiele atomów srebra, przez co zmniejszeniu ulega powierzchnia właściwa cząstek, a to obniża ich biologiczną aktywność.

Według technologii aktywny materiał jest równomiernie rozmieszczony (stabilna dyspersja w całej masie, objętości), co zapewnia długotrwały efekt antybakteryjny, nawet w przypadku uszkodzenia powłoki nanosrebro jest łatwo dostępne i może oddziaływać z otoczeniem (jony Ag+ oddziałują na bakterie znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu). Dzięki technologii można uzyskiwać różne/zadane stężenie nanosrebra w objętości. Opracowaną wg. ww. metody mieszaninę dodatków można dodać do danego produktu np. w procesie przetwórczym – wytłaczanie, wtryskiwanie lub nanieść na dany produkt w procesie lakierowania.

Antybakteryjne właściwości uzyskanych dodatków z nanocząstkami srebra zbadano na komórkach trzech szczepów bakterii: Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae (bakterie Staphylococcus a. są gramdodatnie, pozostałe dwa szczepy są gramujemne). Dla każdej próbki stwierdzono zahamowanie procesu rozwoju kolonii bakterii. Największy efekt działania zaobserwowano dla szczepu Klebsiella pneumoniae, gdzie już po czasie 2 godzin uzyskano niemal całkowite zahamowanie wzrostu.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Opracowane wg. technologii dodatki można nanosić w procesie lakierowania na różnorodne elementy np. metalowe, drewniane, kompozytowe z tworzysz sztucznych etc., jak i dodawać do innych składników w procesie przetwórczym.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


  • prosta metoda syntezy
  • łatwość aplikacji
  • równomierna dyspersja nanosrebra w całej masie

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 41 95

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż